DJ Leticia Taylor @ 8 pm
Vitor Gonçalves & Trio Sanfonya Brasileira @ 8:40 pm
Adriana Giordano & FORRÓ EN CANTO (Seattle) @ 9:40 pm